Vitamín pre zlepšenie spaľovania tuhých palív

 

Určené na použitie, ako doplnok pre zlepšenie spaľovania tuhých palív.

Zvlášť pomáha pri spaľovaní mokrého dreva.

Možnosť použiť u všetkých druhov dreva, uhlia, rašeliny, drevených brikiet

V čom je VITAMÍN jedinečný ?

 Šetri peniaze, znižuje spotrebu pevného paliva

 • Budete používať až o 20% menej dreva alebo uhlia.
 • Vykurovacia účinnosť sa zvýši v dôsledku nižšieho obsahu sadze a dymu CO, SO2, NOx.
 • Proces horenia bude lepší znížením odparovania pevných častíc a koncentrácie oxidu uhličitého.

 Chráni váš domov a zdravie, odstraňuje tvorbu a hromadenie nebezpečných látok

 • Pri tvorbe menšieho množstva SO2, NOx a iných toxických plynov sa zníži ich obsah aj spalinách.
 • Znižuje prašnosť.
 • Znižuje množstvo sadzí - eliminuje riziko vzniku požiaru komína.

 Predlžuje životnosť vášho spotrebiča, chráni spotrebič pred agresívnymi časticami

 • Na častiach vykurovacieho telesa sa nezhromažďujú nánosy a spotrebič sa neupcháva, zlepšia sa prevádzkové podmienky, údržba je jednoduchšia a predlžuje sa životnosť a výkonnosť spotrebiča na pevné palivo.
 • Spomaľuje sa proces korózie oceľových častí spotrebiča ako aj dymovodu.

 Chráni životné prostredie, bráni toxickým látkam od vstupu do atmosféry

 • Spaľovanie paliva sa nemení na čierny dym a preto nebude ovplyvňovať životné prostredie.
 • Eliminuje uvoľnenie oxidu uhoľnatého do atmosféry.
 • Pri spaľovaní uhlia sa uvoľňované emisie oxidu siričitého do atmosféry znížia o 20%.
 • Návod na použitie VITAMÍNU
 • Pre dosiahnutie maximálneho účinku vitamínu, dodržujte nasledujúce inštrukcie.
 • Balenie obsahuje 50 kusov sáčkov vitamínu.
 • Vložte 1 - 2 sáčky pred každým zakúrením  (použite zakaždým, keď začínate kúriť).
 • Dávkovanie:
 • 1 sáčok pre spotrebič do 20 kW - použite pred každým zakúrením
 • 2 sáčky pre spotrebič nad 20 kW - použite pred každým zakúrením
 • 1 sáčok pre otvorené ohnisko - použite pred každým zakúrením